O.M.R

Zer da OMR?

Eskola elkartea osatzen duten sektore ezberdinen ordezkari tza eta parte hartzerako organo gorena da. Espazio honetan familiek, irakasleek eta ikasleek parte har tzen dute eta euskal sare publikoko edozein ikaste txetan eragina duten erabakiak hartzen dituzte. Eskola Kontseiluan eskola elkartea osa tzen duten kolektibo guztiak azaltzen dira ordezkaturik. Beren kideak irakasle klaustroa, ikasleria, guraso zein tutoreen kolektiboko taldekoak izan daitezke eta pertsona bakarreko organoetakoak (zuzendaria, ikasketa burua, idazkaria).
Informazio gehiago behar baduzu, hemen daukazu EHIGEren guida.